Contact us

ห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ ชั้น 5
โทรศัพท์
0-2576-6364

อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ ชั้น 9
โทรศัพท์
0-2576-6570

อีเมล์
[email protected]

เวลา เปิด – ปิดบริการ
เปิดทำการ       วันจันทร์ – วันศุกร์
                          เวลา 08.00 – 16.00 น.

ปิดทำการ         วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์