ประชาสัมพันธ์

วารสาร Patient First โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ฉบับที่ 20 มกราคม – มีนาคม 2564

การบรรยาย หัวข้อ “อยู่ร่วมอย่างไรให้อยู่รอด”

โดย คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา

One health : the theory and practice of integrated health approaches

Editor                 Jakob Zinsstag … [et.al.]

Year                     2018

Description      The one health concept of combined veterinary and human health continues to gain momentum. This book includes extensive information about zoonotic diseases, with discussions of diseases of wildlife, farm animals, domestic pets and humans, and real-world issues such as sanitation, economics, food security and evaluating the success of vaccination programmes are also covered in detail.

Basic immunology : functions and disorders of the immune system

Author            Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman and  Shiv Pillai
Year                  2020, 6th edition

Description   Clinically focused, highly accessible coverage of the complex field of human immunology. This book uses full-color illustrations and clinical images, useful tables, and practical features such as summary bullet-point boxes, end-of-chapter review questions, glossary terms, and clinical cases.

Essentials of environmental health

Author                Robert H. Friis

Year                     2019, 3rd edition

Description      Essentials of environmental health is a clear and comprehensive study of the major topics of environmental health, including a background of the field and “tools of the trade” (environmental epidemiology, environmental toxicology, and environmental policy and regulation); environmental diseases; and applications and domains of environmental health.

Long cases in clinical medicine

Author                ABM Abdullah

Year                     2019, 2nd edition

Description      An easy book to learn the approach to common long cases with the basic knowledge and skill essential for success. Presents trainees with detailed clinical cases for numerous diseases and disorders covering various body systems including respiratory, gastroenterology, neurology, and hematology. Questions and answers are provided at the end of each case.

Medical microbiology

Author                Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, and Michael A. Pfaller

Year                     2021, 9th edition

Description      This book provides concise, up-to-date, and understandable explanations of key concepts in medical microbiology, immunology, and the microbes that cause human disease. Clear engaging coverage of basic principles, immunology, laboratory diagnosis, bacteriology, virology, mycology, and parasitology help you master the essentials of microbiology.

The developing person through the life span

Author                 Kathleen Stassen Berger

Year                     2020, 11th edition

Description      This is a compelling textbook, students can learn to see how the basic ideas of developmental psychology apply to their own lives, the lives of those around them, and the lives of others of all life stages and in cultures all around the world.

Textbook of physical diagnosis : history and examination

Author                Mark H. Swartz

Year                     2021, 8th edition

Description      Mastering each aspect of the patient interview and physical exam is fundamental to medical education, resulting in more accurate diagnostic skills, more effective patient management, and better patient outcomes.

Williams gynecology

Editor                 Barbara L. Hoffman … [et.al.]

Year                     2020, 4th edition

Description      Evidence-based coverage of the full spectrum of gynecologic healthcare and disease management-from benign general gynecology, to reproductive endocrinology, infertility, and menopause, to female pelvic medicine and reconstructive surgery to gynecologic oncology.

ชั้นหนังสือ e-book

ชั้นหนังสือ e-book ของ “ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก” ขอเชิญเปิดอ่านค่ะ

บทเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (HARVARD UNIVERSITY)

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัส covid-19 จึงมีวารสารออนไลน์ให้บริการ

—>  Free Download    <—

บริการหลักสูตรสิ่งแวดล้อมออนไลน์