ประชาสัมพันธ์

การเสวนาวิชาการ กิจกรรมเนื่องในงาน ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ในหัวข้อ “เสด็จฯ ทำไม? ไกลถึงยุโรป”

>>ขอเรียนเชิญรับชมการถ่ายทอดสด<<

 

กิจกรรม เสาร์สนามไชย Saturday Happening “Literature พาเพลิน : วรรณกรรมสมัยรัชกาลที่ 6 ความศิวิไลซ์แห่งบุรพทิศ”

>>ขอเรียนเชิญลงทะเบียน<<

Kumar and Clark’s Clinical Medicine

Editor                Adam Feather, David Randall, Mona Waterhouse

Year                   2021 , 10th edition

Description    Now in its tenth edition, Kumar & Clark’s Clinical Medicine is fully updated and revised under a new team of editors.Featuring new chapters covering: o Diagnosis: the art of being a doctor – helping readers to develop a confident clinical method in interactions with patientso Elderly medicine, frailty and multimorbidityo Public healtho Surgeryo Evidence-based medicineo Sepsis and the treatment of bacterial infection  o Haematological Oncologyo Venous thromboembolic diseaseo Hypertensiono Men’s

Basic immunology : functions and disorders of the immune system

Author            Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman and  Shiv Pillai
Year                  2020, 6th edition

Description   Clinically focused, highly accessible coverage of the complex field of human immunology. This book uses full-color illustrations and clinical images, useful tables, and practical features such as summary bullet-point boxes, end-of-chapter review questions, glossary terms, and clinical cases.

GRANT’S ATLAS OF ANATOMY (IE)

Author              ANNE M. R. AGUR et al.

Year                    2021, 15rd edition

Description   For more than seventy-five years, Grant s Atlas of Anatomy has maintained a tradition of excellence while continually adapting to meet the needs of each generation of students. The updated fifteenth edition is a visually stunning reference that delivers the accuracy, pedagogy, and clinical relevance expected of this classic atlas, with new and enhanced features that make it even more practical and user-friendly.

Anatomy Trains

Author            Thomas W. Myers

Year                 2021, 4th edition

Description     This unique exploration of the role of fascia in healthy movement and postural distortion is an essential read for physical therapists, athletic and personal trainers, manual therapists, osteopaths, yoga and Pilates instructors,, manual therapists, dance instructors, chiropractors, acupuncturists, rehab specialists, and any hands-on professional.

Medical microbiology

Author                Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, and Michael A. Pfaller

Year                     2021, 9th edition

Description      This book provides concise, up-to-date, and understandable explanations of key concepts in medical microbiology, immunology, and the microbes that cause human disease. Clear engaging coverage of basic principles, immunology, laboratory diagnosis, bacteriology, virology, mycology, and parasitology help you master the essentials of microbiology.

The developing person through the life span

Author                 Kathleen Stassen Berger

Year                     2020, 11th edition

Description      This is a compelling textbook, students can learn to see how the basic ideas of developmental psychology apply to their own lives, the lives of those around them, and the lives of others of all life stages and in cultures all around the world.

Textbook of physical diagnosis : history and examination

Author                Mark H. Swartz

Year                     2021, 8th edition

Description      Mastering each aspect of the patient interview and physical exam is fundamental to medical education, resulting in more accurate diagnostic skills, more effective patient management, and better patient outcomes.

Williams gynecology

Editor                 Barbara L. Hoffman … [et.al.]

Year                     2020, 4th edition

Description      Evidence-based coverage of the full spectrum of gynecologic healthcare and disease management-from benign general gynecology, to reproductive endocrinology, infertility, and menopause, to female pelvic medicine and reconstructive surgery to gynecologic oncology.

ชั้นหนังสือ e-book

ชั้นหนังสือ e-book ของ “ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก” ขอเชิญเปิดอ่านค่ะ

บทเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (HARVARD UNIVERSITY)

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัส covid-19 จึงมีวารสารออนไลน์ให้บริการ

—>  Free Download    <—

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 

 

 

 

 

 

>>คลิกที่นี่<<

บริการหลักสูตรสิ่งแวดล้อมออนไลน์